Konkurs


Nazwa2017 Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT – województwo warmińsko-mazurskie
OpisKonkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.
Data startu2017-07-10
Koniec zgłaszania2017-09-27
Osoby do kontaktu
Załączniki
Zgłoś się