Konkurs


Nazwa 1. Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego – Certyfikat OROT 2022
Opis Celem konkursu jest wyłonienie oraz popularyzacja najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia dotyczące produktu turystycznego, zgodne z przyjętą przez Organizatora definicją pojęcia "produktu turystycznego": Produkt turystyczny - Wydarzenie cykliczne - charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni. Produkt turystyczny - Pakiet usług turystycznych - Impreza turystyczna - składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki. Produkt turystyczny - Obiekt - charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy. Produkt turystyczny - Szlak - składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą. Produkt turystyczny - Miejsce - Obszar - wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi. Termin przyjmowania zgłoszeń do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej drogą on-line upływa 31.08.2022 r.
Data startu 2022-08-01
Koniec zgłaszania 2022-08-31
Osoby do kontaktu
Załączniki
Zgłoś się