Konkurs


Nazwa 3. Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny - Złoty Certyfikat POT 2022 - województwo opolskie
Opis Złoty Certyfikat POT będzie mógł uzyskać tylko ten produkt turystyczny, który otrzymał w latach ubiegłych Certyfikat POT i następnie twórczo rozwinął swoją działalność. Złoty Certyfikat POT może być przyznany produktowi nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty otrzymania Certyfikatu POT. Upływ 3 lat liczony jest od momentu otrzymania Certyfikatu POT (miesiąc oraz rok),
Data startu 2022-08-01
Koniec zgłaszania 2022-09-09
Osoby do kontaktu
Załączniki
Zgłoś się