Ocenianie zgłoszeń


1. Logowanie

2. Ocenianie zgłoszenia


Wprowadzenie

Opcję oceniania zgłoszeń mają dostępne tylko osoby/instytucje, które otrzymały takie uprawnienia z POT-u. Do wprowadzania oceń niezbędne jest indywidualne konto logowania do aplikacji.


Krok 1. Logowanie

Po otrzymaniu od POT-u lub ROT-u nazwy użytkownika możemy zalogować się do aplikacji. Po wejściu na stronę obsługi, wybieramy menu ZALOGUJ

Polska Organizacja Turystyczna

Wprowadzamy nazwę użytkownika i wciskamy "Wyślij mi hasło", na numer telefonu zarejestrowany dla tej nazwy użytkownika zostanie wysłane hasło. Na następnej stronie wpisujemy otrzymane hasło i wciskamy "Zaloguj". Otrzymane hasło jest jednorazowe - przy następnym logowaniu otrzymamy nowe hasło.

Polska Organizacja Turystyczna

Po zalogowaniu otwiera nam się główny ekran oceny zgłoszeń. Będą tu pokazane TYLKO konkursy, do który jesteśmy przypisani jako KOMISJA KONKURSOWA i których zgłoszenia możemy oceniać.

Polska Organizacja Turystyczna

Krok 2. Ocenianie zgłoszenia

Aby obejrzeć zgłoszenia konkretnego konkursu musimy kliknąć w jego nazwę. W tabeli podany mamy datę do kiedy można oceniać zgłoszenia w danym konkursie.

Po kliknięciu w nazwę konkursu, którego zgłoszenia chcemy oceniać, zobaczymy listę wszystkich zgłoszeń przyjętych do konkursu wraz z ich bieżącą oceną.

Polska Organizacja Turystyczna

Aby ocenić wybrane zgłoszenie, klikamy w przycisk OCENIAJ. Wyświetli nam się treść zgłoszenia, tak aby oceniający mógł zapoznać się z jego zawartością.

Polska Organizacja Turystyczna

Przy każdym z kryteriów oceny mamy do wyboru wartość punktową. Wybieramy ją z listy rozwijalnej. Po dokonaniu całej oceny zapisujemy swój wybór przyciskiem ZAPISZ.

Zgłoszenie można oceniać przez cały okres, gdy konkurs ma status OCENIANIE. A zatem można wrócić do wcześniej już ocenianego zgłoszenia i poprawić jego punktację.