Konkurs


Nazwa Konkurs "Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego - Certyfikat OROT 2024"
Opis Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych w województwie opolskim oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Wyróżnionym produktom turystycznym zostaną przyznane Certyfikaty OROT 2024.
Data startu 2024-07-08
Koniec zgłaszania 2024-08-16
Osoby do kontaktu
Załączniki
Zgłoś się