Konkurs


Nazwa Turystyczne Odkrycie Roku 2024 - województwo zachodniopomorskie
Opis Certyfikat- Turystyczne Odkrycie Roku, w może zostać przyznany produktowi turystycznemu, który posiada niezwykły potencjał, jest mało znany i istnieje na rynku nie dłużej niż dwa lata (licząc od daty udostępnienia produktu dla turystów). Szczególną uwagę zwraca się na oryginalność i kreatywność produktu.
Data startu 2024-07-05
Koniec zgłaszania 2024-09-07
Osoby do kontaktu
Załączniki
Zgłoś się