Konkurs


Nazwa Złoty Certyfikat POT 2024 - województwo małopolskie
Opis Złoty Certyfikat POT – kategoria przeznaczona jest dla produktów turystycznych w województwie małopolskim, które otrzymały w latach ubiegłych Certyfikat POT (minęły co najmniej 3 lata od tego momentu), ponadto rozszerzyły swoją ofertę o nowe usługi oraz w sposób znaczący rozwinęły zakres swojej działalności. Do etapu ogólnopolskiego w tej kategorii zakwalifikowany zostanie 1 produkt turystyczny.
Data startu 2024-06-14
Koniec zgłaszania 2024-09-06
Osoby do kontaktu
Załączniki
Zgłoś się