Konkurs


Nazwa Złoty Certyfikat POT 2024 - województwo zachodniopomorskie
Opis Złoty Certyfikat POT - przeznaczony jest dla produktów turystycznych wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu Certyfikatem POT i zgłoszonych przez ROT jako kandydat do Złotego Certyfikatu POT. Ponadto: 1) Złoty Certyfikat POT będzie mógł uzyskać tylko ten produkt turystyczny, który otrzymał w latach ubiegłych Certyfikat POT i następnie rozszerzył swoją ofertę o nowe usługi oraz w sposób znaczący rozwinął zakres swojej działalności. 2) Złoty Certyfikat POT może być przyznany produktowi nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty otrzymania Certyfikatu POT. Upływ 3 lat liczony jest od momentu otrzymania Certyfikatu POT (miesiąc oraz rok). Nagrodą główną w Konkursie dla produktu turystycznego, który został wyróżniony „Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej” będzie zrealizowanie przez POT krajowej kampanii promocyjnej w roku 2025, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł.
Data startu 2024-07-05
Koniec zgłaszania 2024-09-07
Osoby do kontaktu
Załączniki
Zgłoś się